Specijalistička ginekološka ordinacija CLARUS

Ginekološka ordinacija CLARUS je privatna ordinacija utemeljena polovinom 2004 godine u okviru PZU Ploklinike CLARUS , a 2014 godine nastavlje svoj rad samostalno. Nalazimo se na veoma pristupačnoj lokaciji, Skenderija 24, u centru Sarajeva.

Ordinacija je organizovana kao dijagnostičko – terapeutska ustanova koja postupke iz obje oblasti završava ambulantno, tokom jednog dana.

Osnovna djelatnost ordinacije je zdravstvena zaštita žene tokom cijelog života. UZ potrebnu savremenu opremu stalnim unapređenjem svojih usluga želimo opravdatiukazano nam povjerenje u prevenciji i lječenju ginekoloških oboljenja. Velika posvećenost ženama reproduktivne dobi , dobi menopauze , postmenopauze i seniuma  nadopunjujemo posebnom brigoma za najmlađe sugrađane.

Dječija i adolescentna ginekologija nepravedno zapostavljena, kod nas je na prvom mjestu.

Uz preventivne dijagnostičke i terapeutske usluge, u saradnji sa pedijatrima, vršimo stalne edukacije kako roditelja tako i samih korisnica tih usluga.

prim dr Amra Hadžismailović

Medicinski fakultet zavrsila u Sarajevu 1981 godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila 1991 godine. u Kliničkom Centru univerziteta u Sarajevu.

Do 2004 godine radi u Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i maternistva na odjelu za juvenilnu ginekologiju  jedinom te vrste u Sarajevu.

Učesnik u projektu edukacije mladih pod potkroviteljstvom UNICEF-a kao i kreator brojnih brošura namjenjenih tome. Aktivni učesnik u edukativnom postupku mladih u osnovnim i srednjim školama.

Nakon brojnih edukacija u zemlji i inostranstvu iz oblasti ginekologije i perinatologije započinje rad u PZU poliklinika CLARUS čiji je i suvlasnik.
Uz rad iz svoje uže specijalizacije obavlja i dužnosti direktora iste.

Zvanje primarijusa stiže 2008 godine, što nije značilo kraj u napredovanju nego još veću obavezu za boljim radom a za dobrobit svake pacijentice.