Privatna ginekološka ordinacija CLARUS intervencije se obavljaju kao dio svakodnevne rutinske prakse od strane iskusnog ljekara. Neke intervencije rade se zbog uklanjanja određenih abnormalnosti, a neke zbog definitivnog dijagnostikovanja. Ginekološke intervencije su manji hirurški poduhvati koje je obično moguće uraditi u ambulantnim uslovima. Nakon izvršene ginekološke intervencije koja obično traje od deset do trideset minuta, pacijentkinja može istog dana napustiti ginekološku ordinaciju. Ukoliko je potrebno, koristi se lokalna anestezija.

Intervencije u ordinaciji CLARUS

Uklanjanje polipa na grliću materice

Polipi predstavljaju benigne tvorevine koje nemaju potencijal da daju udaljene metastaze, ali mogu vremenom maligno da alterišu i da ometaju normalne reproduktivne funkcije žene. Preporučuje se njihovo otkalnjanje, jer mogu otežati začeće i izazvati sterilitet i spontane pobačaje.

Incizija Bartolinijeve žlezde

Incizija Bartolinijeve žlezde je hirurški postupak kojim se tretira upala Bartholinijeve žlezde. Obim samog hirurškog zahvata varira od ozbiljnosti same upale.

Uklanjanje kondiloma

Kondilomi (polne bradavice, genitalne bradavice) su bolest koju uzrokuje HPV virus, tj. Humani Papilloma Virus. HPV virus je uzročnik raka grlića materice kod žene i odmah po otkrivanju virusa treba početi liječenje. Ukoliko se kod pacijentkinje utvrdi postojanje kondiloma postoji nekoliko načina da se oni uklone, od kojih je najefikasnije uklanjanje radiotalasima.

Aplikacija intrauterinog uloška (IUD/IUS)

Aplikacija spirale (IUD) je efikasna metoda zaštite od neželjene trudnoće. U Privatnoj ginekološkoj ordinaciji CLARUS aplikacija spirale je rutinska medicinska procedura i provodi se po  standardnoj proceduri.

Aplikacija spirale nije bolna, beskrvna je i pacijentica nakon nekoliko minuta od aplikacije može da se vrati svakodnevnim obavezama. Trajanje spirale je obično do 5 godina, redovne kontrole nakon apliciranja spirale su jednom u toku godine.