USLUGACijena (KM)
GINEKOLOGIJA
Pregled ginekologa 30,00 KM
Pregled vaginalnog sekreta30,00 KM
Pregled juvenilnog ginekologa 30,00 KM
Pregled juvenilnog ginekologa sa UZTA pregledom 80,00 KM
Pregled juvenilnog ginekologa sa kontrolom brisa vulve 50,00 KM
Papa test, ginekološki preled, vaginalni sekret, kolposkopija90,00 KM
Papa test sa ginekološkim pregledom 50,00 KM
Color doppler100,00 KM
UZ pregled 50,00 KM
UZ pregled trudnice 60,00 KM
UZ pregled trudnice I put 70,00 KM
Kolposkopija 50,00 KM
Digitorektalni pregled30,00 KM
Periodični pregled žene 140,00 KM
Periodični pregled žene sa palpatornim pregledom dojki155,00 KM
Palpatorni pregled dojki30,00 KM
Bris dojke i PHD80,00 KM
Arteficijalni prekid trudnoće 230,00 KM
Rekiretaža i abrazija sa PHD170,00 KM
Polipektomija sa PHD170,00 KM
Aplikacija spirale 100,00 KM
Vađenje spirale70,00 KM
Konsultacija30,00 KM
Incizija Apcesa Bartolinijevih žlijezda 100,00 KM
Post coitalni test30,00 KM
Abrazija kondiloma150,00 KM
Aplikacija pesara70,00 KM
Kontrola pesara50,00 KM
Folikulometrija100,00 KM
OSTALO
Intramuskularna injekcija i subcutana injekcija10,00 KM
Intravenozna injekcija10,00 KM
Infuziona terapija25,00 KM
Injekcija-blokada30,00 KM
Skidanje kopči i šavova 30,00 KM
Previjanje15,00 KM
Plasiranje urinarnog katetera i kućna posjeta 95,00 KM
Uzimanje uzorka krvi za analizu van ordinacije15,00 KM
Chlamidia trahomatis30,00 KM
HEMATOLOGIJA
KKS
DKS
Sedimentacija
KOAGULACIJE
PV-INR
APTT
VK-VZ
Fibrinogen
URIN
Fiz-hem pregled + pregled sedimenta
MATAB. GLUKOZE I DIJABETES
Glukoza (ŠUK)
Glukoza iz prsta
ŠUK posprandijalno
OGT test
Fruktozamin
HbA1c
Inzulin
C-peptid
METAB. ŽELJEZA I ANEMIJE
Željezo
UIBC
TIBC
Feritin
Vitamin B12
Folna kis.
LIPIDNI STATUS
Trigliceridi
Holesterol
HDL-holesterol
LDL-holesterol
Veliki lipidogram
SUPSTRATI I METABOLITI
Urea
Kreatinin
Bilirubin ukupni
Bilirubin dir./indirektni
Mokracna kiselina
ENZIMI I PROTEINI
AST
ALT
ALP
GGT
LDH
CK
CK-MB
Alfa amolaza
Proteini
Albumini
Mikro albumini (urin)
ELEKTROLITI
Kalij
Natrij
Hloridi
Fosfati
Kalcij
Kalcij jonski
Magnezij
DOKAZIVANJE TRUDNOĆE
Beta HCG
TUMORSKI MARKERI
CEA
AFP
Ca19-9
Ca 125
Ca 15-3
PSA ukupni
PSA free
HCG
PAP
REPRODUKTIVNI HORMONI
Androstendion
DHEA-SO4
Estradiol
FSH
LH
Progesteron
Prolaktin
SHBG
Testosteron ukupni
STATUS ŠTITNE ŽLJEZDE
TSH
Free T3
Free T4
Thyroglobulin
Anti TG
Anti TPO
Kalocitonin
Parat homon
REUME
CRP
ASO
Rf
IMUNOGLOBULINI KOMPLETNI
IGG
IGA
IGM
C3
C4
SKRINING DOWN SINDROMA
Double test (8-13 sedmica)
Triple test (14-20 sedmica)
ALERGIJE
IGE
Panel HRANA
Panel INHALACIONI
Panel PEDIJATRIJSKI
OSTALO
ACTH
Bakar
Cortisol
D-Dimer
Helicobacteri pylori
Toxoplazma IGG i IGM
Rubeola IGG i IGM
Citomegalovirus IGG i IGM
TEST INTOLERANCIJE NA HRANU POSEBNA PONUDA
Komplet osnovnih analiza
Pedijatrijski paket
Trudnicki paket
Veliki lipidogram
BAKTERIOLOGIJA
Bakteriološki pregled brisa grla + antibiogram
Bakteriološki pregled brisa nosa + antibiogram
Bakteriološki pregled brisa oka
Bakteriološki pregled brisa uha
Bakteriološki pregled brisa uretre
Bakteriološki pregled brisa vulve
Bakteriološki pregled vaginalnog brisa aerobno
Bakteriološki pregled cervikalnog kanal aerobno
Bakteriološki pregled cervikalnog kanal aerobno, anaerobno, antibiogram
Pregled brisa cervikalnog kanakla na Micoplazme
Cervikalni bri na chlamydia trachomatis imunografski
Bris vagine i cervixa
Bris uretre na mikoplasmu hominis i ureoplasmu ureliticum
Bris uretre na chlamidya trachimatis
Bakteriološki pregled sperme
Bakteriološki pregled brisa rane
Bakteriološki pregled urina
Bakteriološki pregled stolice
Pregled stolice na kliconoštvo
Urin na kliconoštvo
Bakteriološki mikološki pregled brisa usne šupljine
Skrining MRSA
Bakteriološki pregled brisa kože
Mikrobiološki pregled brisa grla
Mikrobiološki pregled brisa brisa sluznice usne šupljine
MIKOLOGIJA
Mikološki pregled brisa brisa jezika
Mikološki pregled brisa gingiva
Mikološki pregled brisa nosa
Mikološki pregled brisa oka
Mikološki pregled brisa uha
Mikološki pregled brisa uretre
Mikološki pregled brisa vulve
Mikološki pregled vaginalnog brisa
Mikološki pregled brisa cervikalnog kanala
Mikološki pregled ejakulata
Mikološki pregled urina
Mikološki pregled stolice
HEMOKULTURA
Hemokultura aerobna kultivacija
Hemokultura anaerobna kultivacija
Hemokultura-mikološki pregled
PARAZITOLOGIJA
Pregled stolice na prisustvo crijevnih parazita
Perianalni otisak
Monostikonski test na infektivnu mononukleozu
SEROLOGIJA
RUBEOLLA antitjela IgG klase
RUBEOLLA antitjela IgM klase
Herpes simplex virus tip 1 (HSV 1) antitjela IgG klase
Herpes simplex virus tip 1 (HSV 1) antitjela IgM klase
Herpes simplex virus tip 2 (HSV 1) antitjela IgG klase
Herpes simplex virus tip 1/2 IgG/IgM (HSV 1/2IgG/IgM
Citomegalovirus (EBV)antitjela IgG klase
Citomegalovirus (EBV)antitjela IgM klase
Citomegalovirus (CMV)antitjela IgG klase
Citomegalovirus (CMV)antitjela IgM klase
Citomegalovirus (CMV)antitjela avidity
Toxoplasmza gondii antitjela IgG klase
Toxoplasmza gondii antitjela IgM klase
TORC
TORCH
Heliobacter pylori antitjela IgG klase
Heliobacter pylori antitjela IgA klase
HBsAg
Anti Hbs antitjela
Anti Hbs ukupna antitjela
Anti Hbs antitjela IgM
HBeAg
Anti HAV ukupna antitjela
Anti HAV antitjela IgM
Anti HBe antitjela
HCV (hepatitis C virus)antitjela
HIV1/2
Imonoglobulin klase IgE total
Intolerancija na hranu (90 namirnica) (kvantitativna metoda odredivanja titra IgG antitjela
Helicobacter pylori antigen u stolici HPV DNA tipizacija (18 visokorizicnih i 13 niskorizicnih)
HPV DNA skrining (16 visokorizicnih)